Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBakanlığımız ile ODTÜ Kütüphanesi arasında yapılan anlaşma gereğince, söz konusu
üniversitenin kütüphanesinden ödünç kitap alımına ilişkin prosedür aşağıda belirtilmiştir.


 • - Bir defada en fazla 3 adet kitap bir ay süre ile ödünç alınabilir.
 • - Ödünç alınacak kitaplar, Üniversite Kütüphanesinin kataloğundan belirlenir.
 • - Belirlenen her bir kitap için Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu 3 nüsha olarak doldurulur.
 • - Doldurulan formlar onaylatılmak ve bir nüshası bırakılmak üzere Bakanlığımız kütüphanesine başvurulur.
 • - Bakanlığımız tarafından onaylanan formlar ve Üniversitenin rafından alınan kitaplarla birlikte ILL Birimine başvurulur.
 • - Formlardan biri ILL Biriminde diğeri ise kitaplara birlikte kullanıcıda kalarak ödünç alma işlemi tamamlanır.
 • - Dergiler, Referans kitapları, Nadir Eserler, Rezerv (Kısa Süreli Ödünç Verme) Birimi’ne ait kitaplar, tezler ile kitap dışı bilgi kaynakları ödünç alınamaz.


 • Not: Ödünç alınan kitabın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde
  sorumluluk kullanıcıya ait olup, (gecikme bedeli günlük 25.00 Kr'dir.) ODTÜ
  Kütüphanesi'nin Ödünç Verme Kuralları geçerli olacaktır.
  -> ODTÜ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi