Açık Erişim ve Dış Kaynaklar

Açık Arşivler

OpenDOAR: Dünya Açık Arşivler Rehberi
DOAB: Dünya çapında açık kitap portali
PQDT Open: ProQuest tarafından sunulan açık tezler
ANKOS: Türkiye Açık Arşivler Rehberi
JSTOR Early Journal Content
OAIster database: Dünya açık arşivleri toplu kataloğu
Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası: Türkçe kaynak tarama
WORLD CAT: Dünya toplu kataloğu
The European Library: Avrupa milli kütüphaneleri portalı
Europeana: Avrupa Kütüphanesi
NDLTD: Dünya tezler portalı
DART: Avrupa e Tezleri
EThOS: İngiltere eTezleri
Milli Kütüphane'nin üye olanlara sunduğu yabancı veri tabanları
RePEc Research papers in Economics
Hukuk Kaynakları Elektronik Bibliyografyası
ISAM: Tarih,edebiyat ve din konulu Osmanlıca tam metin makaleler
Sabancı Üniversitesi
TBMM tarafından sunulan e-kitaplar (1000'den fazlası Osmanlıca'dır)
Türkiye yazmaları
Manuscriptorium: Avrupadan yazmalar
IAEA (International Atomic Energy Agency) Books
arXiv.org : Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Nicel Biyoloji (Quantitative Biology). Yayın türü: Araştırma dokümanları.
Citeseer: Citeseer bir bilimsel literatür sayısal kütüphanesi ve arama motorudur. Bilişim alanındaki literatürü temel almaktadır.
DOAJ: DOAJ (Directory of Open Access Journals), tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 670'ten fazla çevrimiçi derginin konularına göre ayrılmış olarak listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çesitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan iiletmeye, vb. birçok disiplini kapsar.
Books Google : Google,belirli kütüphaneler aracılığıyla ve Google Kitapları Kütüphane Projesi ile hizmete sunduğu kitap ve dergilerden oluşmaktadır.. Telif sorunu olmayan kitaplara tümüyle, diğerlerine ise kısmen erişim sağlamaktadır.
Scirus: Scirus içinde 450 milyonun üzerinde bilimsel doküman indekslenmiştir. Bilimsel dergi içeriklerinin yanı sıra eğitim yazılımları , yayımlanmamış materyaller, patentler, araştırma kurumlarının bilgi depolarini ve bilim adamlarının web sayfalarını da içermektedir.
The Journal of Turkish Pyhtopathology
All That JAS: Journal Abbreviation Sources: Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlemesi.
ASEE - American Society for Engineering Education: Mühendislik.
Avrupa Dillerinde İktisat Konulu Yayınlar E-Çeviri Platformu (EE-T): Pisa Üniversitesi'nin önerisi ile, Avrupa Birliği tarafından "Erasmus Sub Programme - Multilateral Projects Action - Life Learning Programme" kapsamında yürütülen; iktisat konulu yayınların 9 ayrı dilde (İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence, Yunanca, Türkçe) çevirilerini ortak bir platformda toplamak amacıyla başlatılan projenin, 2013 yılı ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. Proje sonunda 18., 19., 20. ve 21. yüzyılları kapsayan tüm iktisat çevirileri için bir veritabanı oluşturulacak; aynı zamanda çeşitli öğretici materyaller, ders videoları ve çevirilerin iktisadi düşünce tarihine etkisini konu alan makalelere erişim sağlanacaktır.
bookboon.com: Üniversite öğrencileri, profesyoneller ve sürekli seyahat edenler için 1.500’ün üzerinde e-kitabı ücretsiz olarak erişime sunmaktadır.
Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System): 3500 farklı enzimle ilgili veri içerir.
Creative Commons: yazarlara, bilim adamlarına, sanatçılara ve eğitimcilere kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri ücretsiz araçlar sunmaktadır.
Dogpile: En iyi arama motorlarını tek arayüzde hizmete sunar.
EndNote: Kaynakça oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan bir referans yönetim yazılımıdır.
Food and Agriculture Organization of the United Nations Yayınları (FAO): tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, doğal kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapan bir kuruluştur.
Genamics JournalSeek: 68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.
The Global Economic Monitor (GEM): World Bank tarafindan üretilen Global Economic Monitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM, döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, eşya fiyatları ve yükselen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri; tüketici fiyatları, yüksek teknoloji pazarı göstergeleri, endüstriyel üretim ve mal ticareti, vb. için aylık verileri; gayri safi yurtiçi hasıla, cari işlemler bilançosu ve bütçe dengelerine ilişkin üç aylık verileri sağlar.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations: NDLTD, basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını, yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyondur.
Open Access Overview: Hakemli araştırma makaleleri ve bunların ön basımlarına açık erişim sağlayan Open Access literatürü dijital, online ve ücretsizdir.
Open Library: açık, düzenlenebilir bir kütüphane kataloğudur ve kar amacı gütmeyen Internet Archive’ın projesidir.
Proteus Internet Search: Bircok arama motorunu tek arayüzde sunar.
RSC Visual Elements: Kimyasal elementler cizelgesidir. Elementler hakkinda detayli bilgilere ulasilabilir.
SCImango Journals & Country Rank (SJR): dergilere ve ülkelere ilişkin bilimsel göstergeleri içeren bir portaldır. Portal, Scopus (ELsevier B.V.)veritabanında yer alan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. SJR, bilimsel etki alanlarının belirlenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılabilmektedir.
SPARC ®: the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, akademik yayın sistemindeki dengesizliği gidermek için çalışan, akademik ve araştırma kütüphaneleri tarafından kurulmuş uluslararası bir ittifaktır.
Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia): Felsefe ve ilgili alanlar.
TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı [1965-]: TÜBİTAK Araştırma Grupları tarafından desteklenmiş araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir.
TÜİK Yayınları: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, kuruluşundan bu yana yayımlanmış olan basılı tüm yayınlar, elektronik kitap (e-kitap) olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası: Tüm bilim dallarında yayınlanmış ulusal Türkçe dergiler.