ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE ENGELLİ EVDE BAKIMINDA EBEVEYNLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR (ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELER ÜZERİNE ÇALIŞMA)


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Emre AHRETLİKOĞLU
Özet
Bu tezin amacı toplumda var olan engelli bireylere yönelik uygulanan sosyal politikaların ortaya koyulması ve engelli çocuğa sahip ebeveynlerin engelli bireyin bakımında yaşadıkları zorlukların belirlenmesidir. Araştırma kapsamında engelli bireylere ve engelli bireyin yakınlarına yönelik uygulanan sosyal politikalar başlıklar halinde ortaya koyulmuştur. Engelli birey ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştıracak ve hayat standartlarını yükseltecek politikalar incelenmiştir. Bu çalışmada engelli çocuğa sahip ebeveynlerin karşılaştıkları bakım yükünün incelenmesinde zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynler odak noktası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynler ile görüşmeler yapılarak yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler toplanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ebeveynlerin maddi zorluklar, gelecek kaygısı, sosyal hayata katılım da yaşanan sorunlar, eğitim sorunları, ailevi sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Belirlenen bu sorunlar literatürde yapılan çalışmalar ile desteklenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.