12-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR AÇISINDAN UNUTULMA HAKKI


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Abdüssamed ÖZKAN
Özet
1981 yılında Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşme?nin Türkiye tarafından imzalanmasının ardından başlayan kişisel verilerin korunması alanında çatı mevzuat oluşturma çabaları 2016 yılında son bulmuştur. Bu süre zarfı boyunca Avrupa?da mevcut duruma ek olarak yeni hukuki düzenlemeler getirilmiş; yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Unutulma hakkı ise yeni kavramların en önemlilerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği bünyesinde 2012 yılında başlayan tartışmalar sonucu unutulma hakkı hukuki bir temel kazanmıştır. Türkiye?de ise kavram doktrinde ve mahkeme kararlarında kendine yer bulmaktadır. Kişisel verilerin korunması bağlamında unutulma hakkının ele alınacağı bu çalışmada; konu çocuklar açısından da değerlendirilecek kavrama yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.