TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ VE SURİYELİ SIĞINMACILAR KAPSAMINDA KURUMSAL KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Aslı DEVECİ
Özet
Türkiye, coğrafi konumu dolayısıyla geçmişte olduğu gibi günümüzde de göç akınlarının hedef ülkesi durumundadır. Nitekim, 2011 yılında Suriye’de yaşanan olaylar sonrası büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan milyonlarca kişi Türkiye’ye sığınmıştır. Ülkeye gelen bu nüfusun sosyal risklerinin azaltılmasında ise sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarında politika yapıcısı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı ASPB’nin, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler özelinde kurumsal kapasitesinin değerlendirilerek hem bu nüfusa yönelik sunulan hizmetlere hem de gelecekte tüm yabancı uyruklu kişilere yönelik yürüteceği çalışmalara katkı sağlamaktır. Araştırma, Türkiye’deki göç yönetimi konusundaki literatür çalışmasına ve ASPB bünyesinde araştırmaya katılan sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarından elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Araştırma neticesinde, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere sunulan hizmetlerde ASPB’nin mevcut kurumsal yapısının önemli sosyal politika araçlarına ve uygulamalarına sahip olduğu, bunun yanı sıra hizmet sunulan nüfusun sahip olduğu özelliklerin hizmetleri etkileyen önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.