TEK EBEVEYN OLMANIN KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMINA ETKİSİ VE YAŞANAN SORUNLAR: ANKARA ÖRNEĞİ


Yayın Yılı
2017
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Fatma KARATAŞ
Özet
Günümüzde aile kurumu içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak gerek yapı gerekse fonksiyonları yönünden bazı değişimlere uğramaktadır. Bu değişimler bazen aile kurumunun çözülmesi ya da son bulması biçiminde olabilmektedir. Bu değişimlerin sonuçlarından biri de kuşkusuz tek ebeveynli ailelerdir. Bu çalışmada, toplumsal değişme sürecinde ortaya çıkan tek ebeveynlik, boşanma olgusu ve kadın odağında ele alınmıştır. Bu çerçevede, Ankara ilindeki Sosyal Hizmet Merkezlerinde boşanma nedeniyle tek ebeveyn olan kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmeler yoluyla kadınların evlilik ve boşanma süreçlerine ilişkin veriler toplanarak betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Bu çalışma, boşanan ve çocukları yanında kalan tek ebeveyn kadınların, boşanmanın yaşamlarını nasıl etkilediği ve boşanma sonrası yaşadıkları sorunları anlamak için gerçekleştirilmiştir.