G-20 SÜRECİ VE AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI, TÜRKİYE VE G-20 ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Selman AYAN
Özet
Günümüzün hiç şüphesiz en önemli sorunlarından bir tanesi toplumların tam olarak iyileşmeyen ve son 2008 kriziyle daha da derinleşen işsizlik sorunudur. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devlet erkinin üstesinden gelmesi gereken en büyük sorun ve hatta başka toplumsal sorunlar üreten bir sorun olarak işsizlik, günümüze değin birçok ilaçla tedavi edilmek istenmiş ancak bu evrim geçiren iş piyasalarının değişen şartları içerisinde mümkün olmamıştır. Her ne kadar devletlerin ekonomideki rolü, hâkim olan serbest piyasa anlayışı içerisinde her geçen gün biraz daha küçülüyorsa da, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletler, işgücü piyasasındaki işsizlik sorununun çözümüne yönelik politikalara her zamankinden daha çok müdahil olmak durumundadırlar. Çünkü bugün, işsizliğin dünya üzerindeki boyutları düşünüldüğünde, bu sorunun, serbest piyasanın kendi kendisine çözebileceği bir sorun olmadığı açıkça görülmektedir.