BELEDİYELERİN HİZMET BİNALARINDA VE HİZMET SUNDUĞU KENTSEL ALANLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK HAKKININ HAYATA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ANKARA İLİNDEKİ 3 FARKLI BELEDİYEDEN ÖRNEKLEMELER)


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Mehmet GÖKDAL
Özet
Engelli bireylerin eğitim ve sağlık gibi toplumsal hizmetlerden faydalanması, istihdam edilmesi, kamu kullanımına açık yapılar ile açık alanlar ve toplu taşıma araçlarından eşit ve bağımsız şekilde faydalanarak ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşama dahil olması için tüm bu alanlara ulaşmaları ve aynı zamanda kullanabilmeleri gerekmektedir. Erişilebilir olmayan uygulamalar, nihayetinde engelli bireylerin evlerinden bile çıkamamaları sonucunu doğurabilmekte, toplumsal hayata katılamayan engellilerin diğer temel haklarını da kullanamamalarına sebep olmaktadır. Belediyeler, engelli bireylerin toplumsal hayata katılım sürecinde tecrübe ettikleri çoğu sorunun çözümüne ışık tutacak ve aynı zamanda diğer haklarına daha rahat kavuşmalarına katkı sağlayacak erişilebilirlik hakkının uygulamaya geçmesinin en büyük gerçekleştiricilerden birisidir. Bu çalışmanın amacı, belediyelerin hizmet binalarında ve hizmet sunduğu kentsel alanlarda erişilebilirlik hakkının hayata geçirilmesi konusunda karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmaktır.