AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE VATANDAŞLARIMIZIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Zeynep Bilge NACAK
Özet
Çağdaş toplumlarda sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından birisi olarak kabul edilmiştir. Geçen zaman içerisinde devletin bütün vatandaşlarına bir gelir garantisini sağlama yükümlülüğü ortaya çıkmış ve sosyal güvenlik anayasal düzeyde temel haklar arasında yer almıştır. Yaşamış olduğumuz yüzyılda yapılan göçlerin en büyük çeşitlerinden birini işgücü göçü oluşturmaktadır. Bu göçler bulunulan ülkeden başka bir ülkeye veya bölgeye iş bulmak, daha iyi iş imkânlarına kavuşmak, yani çalışma amaçlı yapılan göçlerdir. Bu göç türü hem gönderici ülkenin, hem de göçü kabul eden ülkenin, sosyal ve ekonomik verilerinde değişime yol açmaktadır. Gerçekleşen bu göçün sonucunda sosyal güvenlik haklarının nasıl sağlanacağı sorunu ve sosyal güvenlik hakkının milletlerarası boyut kazanması süreci ortaya çıkmıştır.