2022 AYLIĞI ALAN HANELERGN SOSYAL YARDIM PROFGLLERGNGN ARAgTIRILMASI


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Onur AYTAR
Özet
Sosyal yardımlar oluşturmak ve sosyal yardımları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak sosyal devletin bir gereğidir. Sosyal yardımlara en çok ihtiyaç duyan dezavantajlı kesim olarak adlandırılanların başında yaşlılar ile engelliler gelmektedir. 2022 sayılı Kanun gereği ihtiyaç sahibi veya muhtaç engelli ve yaşlılara yapılan sosyal yardım ödemeleri ile bu hanelerde yaşayanların sosyal ve ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 2022 Sayılı Kanundan faydalanan yaşlı ve engelli bireylerin ve hanelerinin demografik ve sosyo-ekonomik profillerinin incelenmesi halihazırda uygulanan politikaların etkilerinin görülmesi ve yeni politikaların üretilmesinde oldukça önemlidir. Bu amaçla hazırlanan bu tez çalışmasında, 2022 Sayılı Kanun kapsamından faydalanan engelli ve yaşlı bireylerin geneli temsilen bir örneklemi üzerinden kendilerinin ve hanelerinin demografik ve sosyo-ekonomik profilleri (özellikleri) ile diğer düzenli ve süreli yardımlardan faydalanma durumları incelenerek bu yardımlardan faydalanma durumuna iliGkin bulgular ortaya konulup yorumlanmıştır.