TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKASI VE SOSYO-EKONOMİK GEREKÇESİ


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Abdurrahman TAŞKAN
Özet
Türkiye’nin her alanda ilerleme sağlaması ve elde ettiği başarıları sürdürebilmesi için nüfus politikasına azami ölçüde önem vermesi gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin nüfusla ilişkisi çok yakındır. Bu bakımdan güçlü bir nüfus politikası hem sosyal alanda güçlü bir birliktelik sağlayacak hem de ekonomik alanda iyi bir ivme yakalanmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada güçlü bir nüfus politikası için öneriler ortaya konulmuştur. Konulan bu öneriler çeşitli şekillerde desteklenmiş ve politika sonucu ortaya çıkacak olumlu sosyo-ekonomik çıktılar belirtilmiştir. Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip olmakla birlikte Türkiye’de toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Nüfus göstergeleri, bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanan yüksek yaşlı nüfus oranıyla Türkiye’nin de karşılaşacağını doğrulamaktadır. Ayrıca ülkemiz nüfusuna yönelik önemli sorunlardan bir diğeri de nüfus artış oranının düşmesidir. Türkiye güçlü nüfusunu korumak istiyorsa nüfus artış oranının yükselmesini sağlamalıdır. Özetle burada ortaya konulacak çalışma nitelikli bir