TÜRKİYE’DE ÇOCUK KORUMA ALANINDAKİ POLİTİKA VE UYGULAMALARIN SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: KURUMSAL BİR İNCELEME


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Ali Osman ÖZPOLAT
Özet
Toplumsal değişmeler, bilim ve teknolojideki gelişmeler, insan hakları düşüncesinin ortaya atılması ve bunun gibi sayılamayacak kadar farklı olayların sonucu olarak çocukluğa yüklenen anlamlar ile çocukluk kavramı; değişerek, çeşitlenerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Bu bağlamda yapılan bu çalışma ile Ülkemizdeki politika ve uygulamalar incelenerek ilerlemelerin ortaya koyulması ve bir bütünün parçası olarak mevcut durumun analiz edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tarihsel akış incelendiğinde günümüzde çocukluk alanı ve çocuk koruma sistemlerine yönelik politikalar geliştirerek çocuk refahı alanında uygulamalara yön veren, çocuk koruma sistemine yönelik Ulusal ve Uluslararası program, politika ve çalışmaların planlayıcısı ve uygulayıcısı olan kurumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada temel olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ele alınmıştır.