ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NDEKİ ZORUNLU BAKIM SİGORTASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Muhammet METİN
Özet
Modern toplumlarda, nüfus içerisindeki bakıma muhtaç kişilerin sayısında doğrusal bir artış görülmektedir. Modern toplumlardaki aile yapısının değişmesi sonucunda çocuk sayısının azaldığı, mevcut çocukların çoğunun çalıştığı ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi ebeveynlerine bakacak zamana sahip olmadığı düşünüldüğünde, bakıma muhtaç kişilerin ve ailelerinin omuzlarındaki yükü hafifletmek amacıyla dünyanın ileri gelen sosyal devletlerinde bakım sigortası uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde de benzer demografik gelişmelerin yaşanması ve geleneksel aile yapısından uzaklaşılması neticesinde, sosyal sigorta sistemi içerisinde bakım sigortası uygulamasına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki olası uygulamalara ışık tutması amacıyla, dünyanın önde gelen sosyal devletlerinden biri olan ve zorunlu bakım sigortasını 1995 yılında uygulamaya koyan Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki sigorta modeli ayrıntılı bir şekilde irdelenmeye çalışılmıştır.