TÜRKİYE'DE YAŞLI BİREYLERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN TESPİTİ VE YAŞADIĞI ORTAMDA SUNULACAK BAKIM MODELLERİ


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Betül TAMKOÇ
Özet
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını belirleyerek sorunları açığa çıkarmak, mevcut hizmetlerin çalışanların bakış açısıyla değerlendirmesini yapmak, yaşanılan ortamda yaşlanmaya yönelik model önerisi geliştirmektir. Hak temelli yaklaşıma dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmada nicel verilerin toplanmasıyla başlayan, nitel verilerin toplanması ve analizinin bu süreci takip ettiği karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak Türkiye’de ve Dünya’da yaşlılık ve yaşlı bakımına yönelik hizmetler incelenmiş, ardından araştırmanın nicel verilerini oluşturan anketler ASPB’nin 81 İl Müdürlüğünde yaşlılık alanında görev yapan şube müdürü ya da meslek elemanına uygulanmış, verilerin toplanıp çözümlenmesinin ardından nitel verilerin toplanması aşamasına geçilerek Ankara’daki huzurevlerinde görev yapan meslek elemanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler tamamlandığında veriler analiz edilmiş olup personelin hizmet sunumu için yetersiz olduğu, ihtiyaçlara göre farklı müdahaleler ve hizmet çeşitliliği gerektiği, sağlık konusunun ön plana çıktığı elde edilmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak evde bakıma destek hizmet model önerisi ve gündüzlü hizmet merkezi model önerisi geliştirilmiştir.