TÜRKİYE’DE ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN REKLAMLARDA ERKEKLİK SUNUMUNUN ANALİZİ


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Erdem BODUR
Özet
Reklamların öncelikli amacı mal ve hizmetleri tanıtmak, ürünlerin satışlarını artırmak ve markaların bilinirliğini sağlamaktır. Bunların yanı sıra reklamlar, toplumsal cinsiyet rollerinin üretildiği, sürekliliğinin sağlandığı ve pekiştirildiği bir alandır. Reklamlar kadın ve erkeklerden beklenen rol ve davranış türlerinin topluma iletilmesinde ve toplum tarafından bu rollerin öğrenilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada reklamların, erkeklik rolleri başta olmak üzere toplumsal cinsiyet rollerinin üretilmesinde ve pekiştirilmesindeki işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Amaçsal örneklem metoduyla 6 farklı sektörden seçilen 15 reklam filmi göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan reklam çözümlemeleri sonucunda; reklamlarda erkeklere güçlü, kaslı, zeki, duygusal olmayan, iddialı, korkusuz, otoriter, alanında uzman, başarılı, fedakâr, şiddete meyilli ve “süper erkek” olarak yer verildiği, erkeklerin “Doğa Erkeği”, “Aile Babası Erkek”, “Evin Direği Erkek”, “Çalışan Erkek”, “Tüketici Erkek”, “Kentli Erkek”, “Erotik Erkek” imgelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.