İSLAM’DA SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA ANLAYIŞI


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Hulusi GÖLPINAR
Özet
İslamiyet ilk günden itibaren sosyal adaleti vurgulamış ve yoksula sahip çıkılmasını teşvik ederken yoksullukla mücadele için pek çok yöntemi insanlara sunmuştur. Bu çalışmanın amacını, İslam Dini’nin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ile diğer temel kaynağı olan hadislerden yola çıkarak İslam’ın yoksulluğa bakışını ve bununla mücadele için ortaya konan sosyal yardım ve dayanışma anlayışını irdelemek oluşturmaktadır. Bu kapsamda İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren bugüne gelinceye kadar İslam Medeniyeti’nin tatbik ettiği sosyal yardım uygulamaları ele alınmış; başta zekât olmak üzere sadaka, Ahilik kurumu ve vakıflar gibi başlıklar incelenmiştir. Yapılan bu tez çalışmasıyla İslam’ın yardımlaşma ve dayanışma kültürünün birer meyvesi olan birbirinden güzel örnekler ve bunların pratiğe döküldüğü müesseseler derli toplu olarak bir bütünlük içinde ele alınarak literatürdeki dağınıklık giderilmeye çalışılmış olup aynı zamanda İlahi mesajın projeksiyonunda günümüzdeki sosyal yardım politika ve uygulamalarına ışık tutularak bu minvalde öneriler sunulmuştur.