ENGELLİLERİN ELEKTRONİK HİZMETLER VE ACİL HİZMETLER DÂHİL OLMAK ÜZERE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK POLİTİKALARIN İNCELENMESİ; ÜLKE ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Seda ÜNAL
Özet
Erişilebilirlik engellilerin başkalarına ihtiyaç duymadan temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını sağlayan en önemli faktördür. Engellilerin eğitim, çalışma hayatı ve sosyal hayata katılması toplumun refah düzeyinin yüksek olduğunun göstergesidir. Bunun sağlanabilmesi için yapılı çevrenin, binaların toplu taşıma araçlarının ve açık alanların erişilebilir olmasının yanında bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla sunulan hizmetlerin de erişilebilir olması gerekmektedir. Bu çalışmada, engelli erişilebilirliğin tamamlayıcısı olan bilgi ve iletişim teknolojileri erişilebilirliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi esas alınarak Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki kamu internet sitelerinin erişilebilirliğinin standartları ve bu standartların mevzuat uygulamaları incelenmiştir. Kamu internet siteleri erişilebilirliğinin standartları örneklerle açıklanarak bu incelemelerin sonucunda engellilerin acil hizmetler de dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri erişilebilirliğinin değerlendirilerek iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.