ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Mehmet SELVİ
Özet
Bu çalışmanın konusu, “Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşmasındaki Etkileri” olarak belirlenmiş olup, tez danışmanının da tavsiyeleri üzerine, tez adında ifade edilen uluslararası kuruluşlar olarak yalnızca “Uluslararası Çalışma Örgütü” ile “Avrupa Konseyi”nin ele alınmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Bu çalışmayla öncelikli olarak, Türkiye’nin üyesi ve hatta kurucu üyesi olduğu ve uluslararası düzeyde sosyal güvenlik hukukunun gelişmesine öncülük eden söz konusu kuruluşlar ile Türkiye’nin durum değerlendirilmesinin ortak bir belgede toplanması hedeflenmiştir. Böylece, tez çalışmasında ele alınan bazı konuların yürütüm, değerlendirme ve koordinasyonundan doğrudan sorumlu kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile Bakanlık ana hizmet birimlerinden Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri (DİYİH) Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde kolaylıkla erişilebilecek ve faydalı olacağı düşünülen bir belgenin sunulması amaçlanmıştır.