İŞSİZLİK, İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: ALMANYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Mustafa SÜRÜCÜ
Özet
İstihdam, bir ülkede üretim faktörlerinin yurtiçi çıktıyı elde etmek amacıyla, mal ve hizmetlerin üretim sürecine aktif biçimde katılmasıdır. İstihdam kavramı dar iktisadi anlamıyla, genel olarak emek faktörünün üretim sürecinde çalıştırılması demektir. Basite indirgenmiş olarak işgücünün çalışmaması durumu ise “işsizlik” olarak adlandırılmaktadır. Günümüz dünyasında, işsizlik sorunu, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler acısından öncelikli sorunlardan birisidir. İstihdam politikaları aracılığıyla, işsizliğin önlenmesi, gelir dağılımının eşit ve adil bir şekilde yapılabilmesi ve yoksullukla mücadele gibi konularda çözüm yolu bulunulmaya çalışılmaktadır.