FEDERAL ALMANYA’DA UYGULANAN SOSYAL YARDIM SİSTEMİ, TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARA YÖNELİK ÖNERİLER


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Hasan IŞIK
Özet
İnsanların her an çeşitli nedenlerle muhtaç duruma düşebilecekleri gerçeği, devletleri yoksulluğu azaltma, yoksullukla mücadele yöntemleri ve yoksulluğun sonuçlarını hafifletici mekanizmalar üzerine politikalar üretmeye yöneltmiştir. Bu alanda devletler tarafından üretilen ilk politikalar 17. Yüzyılın ilk yıllarına dayanmaktadır. Geliştirilen politikaların ve mekanizmaların başında sosyal politika araçlarından, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ile pasif ve aktif iş gücü politikaları alanında yapılan çalışmalar gelmektedir.