BOŞANMA SÜRECİNDE MODERN DANIŞMANLIK VE ARABULUCULUK HİZMETLERİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Neriman KAYA
Özet
Bu tez çalışmasında, cumhuriyet tarihi boyunca evlenme ve boşanma oranlarında meydana gelen değişim incelenmiş ve dünyadaki boşanma oranları ile karşılaştırarak Türkiye’nin mevcut durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca evliliğin sonlandırılmasının sebepleri gibi evlilik ve boşanma olgusunu etkileyen sebeplerin üzerinde durulduktan sonra aile danışmanlığı ve aile arabuluculuğu gibi kurumsal destek hizmetlerinin dünyadaki iyi örnekleri, avantajları ve dezavantajları sunulmuştur. Bununla beraber, Türkiye’de ki mevcut durum ve sistemin ülkedeki uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu hizmetlere olan mevcut talebin her ne kadar az olduğu görülse de, özellikle problemlerin tespiti ve çözümü gerçekleşirse, aile danışmanlığına olan ihtiyacın orta ve uzun vadede artacağı düşünülmektedir. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde ve Ankara’da aile danışmanlığı hizmeti veren özel aile danışmanlık merkezlerinde aile ve boşanma danışmanlığı konusunda hizmet veren uzmanlarla eğitimleri, aile danışmanlığına ulaşılabilirliği, yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler nitel analiz programı MAXQDA 12 kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerle kurumsal ve özel aile danışmanlıklarında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ışık tutulmuştur.