ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ ve TÜRKİYE


Yayın Yılı
2014
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yazar
Tuğçe Elif NAKHOUL
Özet
Uluslararası işgücü göçü sanayileşme ile birlikte günümüze kadar büyük bir değişimden geçerek sosyal ve ekonomik yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle üretim kitlesel bir boyut kazanmış; bunun sonucunda ise işgücü üretime bağlı olarak yer değiştirmeye başlamıştır. İşgücünün kitlesel üretim yapan ülkelere doğru ilerlemesi, uluslararası işgücü göçünün oluşmasındaki belirleyici nedenlerden birisi olmuştur. Günümüzde ise içinde bulunduğumuz bilgi çağı küreselleşme ile şekillenmiş; iletişim ve ulaşım kaynaklarının gelişmesi sınırların daha kolay ve daha hızlı aşılır hale gelmesine neden olmuştur. Dünya insanlar için küçülmüş; bu durum ülkeler ve hatta kıtalar arasındaki insan hareketliliğinin bir başka ifade ile göç hareketlerinin yoğunlaşması ile sonuçlanmıştır.