EVDE BAKIM ÜCRETİNİN ENGELLİ BİREYE VE HANE GELİRİNE ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
İpek KELBAŞ
Özet
Ülkemizde birçok nedene bağlı olarak temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek durumda olan bakıma muhtaç engelli bulunmaktadır. Engelli bireylerin toplum içinde yer almalarını ve yaşamın her alanında rahat hareket edebilmelerini sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Hem sosyal hayatta hem de özel hayatta birçok sorunla karşılaşan engellilere yönelik oluşturulan yasalar bu anlamda önem arz etmektedir. Ülkemizde dezavantajlı gruplar arasında yer alan engellilerin toplum ile bütünleşmesi ve insan onuruna yakışır şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri adına ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri de 2006 yılında yürürlüğe giren engelli bireyi desteklemek amacıyla engellinin bakımını üstlenen yakınlarına her ay ödenen “Evde Bakım Ücreti” uygulamasıdır. Yapılan bu araştırmada Ankara’da ikamet eden ve evde bakım ücretinden yararlanan ailelerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bu çalışma ile evde bakım ücretinin engelli bireyin yaşamına katkısı değerlendirilmiştir. Çalışmada, birinci bölümde engellilik olgusu ve engelliliğe ilişkin kuramsal çerçeve, ikinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümde araştırmanın bulguları yer almaktadır.