SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN ANALİZİNDE VERİ AMBARI SİSTEMLERİ


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Ali BÜLBÜL
Özet
Bu tez kapsamında 1. bölümde sosyal yardım kavramından, Türkiye'de sosyal yardımdan, 2. bölümde bilişim sistemlerinin sosyal yardımda kullanılmasından, 3. bölümde bilişim sistemlerinin veri tabanı yapılarından, 4. bölümde veri ambarı yapılarından, çeşitlerinden, veri ambarı alanında yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. 5. bölümde OLAP veri küp yapılarından ve çeşitlerinden bahsedilmiştir. 6. bölümde ise veri ambarı ve OLAP veri küp teknolojilerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemine uygulanmasından bahsedilmiştir. Sonuç ve tartışma bölümünde bu çalışmayla alakalı sonuçlar ve öneriler paylaşılmıştır.