KADINLAR, BARIŞ VE GÜVENLİK KONULU 1325 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARI ÜLKE UYGULAMALARI: HOLLANDA, BOSNA HERSEK ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Onur Engin VAR
Özet
Geçmişte ve günümüzde yaşanan savaşlar ve silahlı çatışmalar özellikle dezavantajlı gruplardan olan kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkisini fazlasıyla hissettirmektedir. Kadınlar ve kız çocukları bu savaşlar ve silahlı çatışmalar esnasında evlerini ve ailelerini kaybetmekte, ailenin geçimini tek başına üstlenmek zorunda kalmakta, özellikle cinsel şiddet başta olmak üzere şiddetin birçok türünü yaşamaktadır. Savaşlar ve silahlı çatışmalarda, kadınlar ve kız çocuklarının yaşadığı cinsel şiddetin birçok kez sistematik olarak yürütüldüğü ve bir savaş stratejisi olarak kullanıldığı örnekler mevcuttur. Kadınlar ve kız çocuklarının savaşlar ve silahlı çatışmalar esnasında yaşadığı bu olumsuz etkilerle mücadele adına en büyük adımlardan biri olan Kadınlar, Barış ve Güvenlik Konulu 1325 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nın ve karar çerçevesinde oluşturulan ülke eylem planlarından Hollanda ve Bosna Hersek örneklerinin incelenmesi bu tez çalışmasının amacını oluşturmaktadır.